ووشو

ووشوکاران با تمرین خانگی افت نمی کنند، استمرار در پیشرفت نیاز به حمایت دارد

سرمربی تیم ملی ووشو گفت: برای قطع زنجیره کرونا ووشوکاران در خانه تمرینات خود را دنبال خواهند کرد تا آمادگی جسمانی شان افت نکند.

27 اردیبهشت 1399